Anasayfa / 2018 / Şubat

Monthly Archives: Şubat 2018

GRİDSPLİTTER

  Öncelikle sizlere bu yazımda biraz “GRİDSPLİTTER” dan bahsetmek istiyorum.. Önceki makalelerde gördüğünüz gibi Izgara paneli, mevcut alanı tek tek hücrelere bölmek için çok kolay hale getirir. Sütun ve satır tanımlarını kullanarak, her bir satırın veya sütunun ne kadar alana dahil edileceğini kolayca belirleyebilirsiniz, ancak kullanıcının buna izin vermesini istiyorsanız ne …

Devamı »

MSSQL UPDATE KOMUTU

Yazımızda SQL Server da kullanılan update komutundan bahsedeceğiz. update komutu veritabındaki verileri güncellemek için kullanılır.Mantığı ise şu şekildedir; [crayon-5ba4163055817815022710/] örnek verelim. -numarası 1 olan öğrencinin puanını 50 artıralım. [crayon-5ba4163055822005750909/] -eklendiğini kontrol etmek için ise şu kod kullanılabilir. [crayon-5ba416305582a866243340/] -ekrandaki görüntüsü şu şekilde olacaktır. -şart belli edilmeseydi eğer  kodunuz aşağıdaki şekilde …

Devamı »

C# WPF WEB BROWSER (Tarayıcı)

Web Browser : HTML kodlarındaki dökümanları gösteren ve bu dökümanları internet’ten geri alabilen program parçasına verilen isimdir… (örn; www) Browser : İnternet’te http , ftp gibi özel çeşitleri destekleyip kullanıcıya güzel görünüm yapması düşünlen program.     Web tarayıcılar; her ihtiyaca hizmet eden uygulamalar olmasına rağmen her zaman hayatımızın merkezinde yer …

Devamı »

C# Wpf RichTextBox (Zengin Metin Düzenleyicisi)

RichTextBox kontrolü, metin, paragraf, resimler, tablolar ve diğer zengin metin formatındaki içeriği görüntülemenizi ve düzenlemenizi sağlar. RichTextBox’un konumu ,yüksekliğini, boyutunu  ve genişliğini ayarlamak için kullanılır. RichTextBox kontrolü yazı denetimide yapar. SpellCheck.IsEnabled özelliği true şeklinde ayarlarsanız yazı denetimi etkin halde olucaktır. mcRTB .SpellCheck.IsEnabled = true ; bu kontrolü yazarsanız da yanlış  yazılan kelimenin altını …

Devamı »

C# Wpf Frame Kullanımı

WPF‘ te aynı pencere içinde bir yada daha fazla pencere içeriği görüntülemek için frame denetimi kullanılır. WPF uygulamaları sayfa tabanlı olarak tanımlanabilmektedir. Page nesnelerini kullanarak aynı pencere içinde birden fazla Form içeriği görüntülenebilir. Frame kontrolü Page (sayfa) görüntülemesi dışında istenirse HTML içeriğini görüntüleme ve içeriğin farklı parçaları arasındaki en güvenilir yolu  sağlama yeteneğine de sahiptir. XAML tarafında yapmak …

Devamı »

C# WPF ScrollBar Kullanımı

Scrollbar nedir? Bu bölüm, kaydırma çubuklarıyla kullanılan programlama öğeleri hakkında bilgi içerir. Bir pencere, bir belge gibi pencerenin istemci alanından daha büyük bir nesneyi görüntüleyebilir. Bir kaydırma çubuğu sağlandığında , kullanıcı, nesnenin pencere kenarlıklarının ötesine uzanan bölümlerini görüntülemek için istemci bölgedeki bir veri nesnesini kaydırabilir. Alır veya kaydırma kutusunun kaydırma çubuğu denetimi geçerli konumunu …

Devamı »

C# WPF Image Kullanımı

Bu makalemizde WPF’ de toolbox nesnelerinden image kullanımını göstereceğiz. ‘image’ resim ekleme resim görüntülemede kullanılır. İmage nesnesine ait bazı kontrollerimiz de şunlardır;   Name: kod yazarken kullanılacak ad Height: image yüksekliği Widht: image genişliği Fill: resim boyutunun sığdırılması Aynı zamanda ‘image’ ın Windows form karşılığı da ‘picturebox’ tır.   1.   …

Devamı »

Access Veri Türleri

Access’teki her tablo alanlardan oluşur. Veri türleri tablo oluştururken veri alanlarına girilecek olan verinin nasıl bir veri olacağını baştan belirlemek için kullanılan bir tanımlamadır. Alanın veri türü en önemli özelliktir, çünkü alanda ne tür verilerin depolanabileceğini belirler. Access veri türleri şunlardır : Kısa Metin (Metin) Sayı Büyük Sayı Uzun Metin (Not) Tarih / …

Devamı »

C# Foreach Döngüsü Kullanımı

Foreach Nedir? Foreach listeler ya da diziler üzerinde işlem yapmak için kullanılan döngü yapısıdır. Özellikle eleman sayısının bilinmediği durumlarda büyük kolaylık sağlamaktadır. Yani bir koleksiyon içerisinde ileri yönlü ileri okuma yapmak için kullanılır.  Kullanımı: Şimdi bu dizimizi kod halinde Foreach’e uyarlayarak yazalım. Dizileri 2 şekilde gösterebiliriz. 1. Şekil: [crayon-5ba4163056c16230413073/] 2. …

Devamı »

Python Len Fonksiyonu

Len fonksiyonu karakter dizilerinin uzunluğunu anlamamızı sağlar. Bununla ilgili olarak bir örnek yapalım. Öncelikle bir değişken tanımlayıp değer verelim. [crayon-5ba41630576ac641971151/] metinsel bir ifade yazdık len fonksiyonu da sayı döndürdüğü için sayıyı stringe çevirmeliyiz bunun için “str” komutunu kullanacağız. (Tip dönüştürmesi için str kullanılır). [crayon-5ba41630576b7026188549/] Son haline bakalım.  

Devamı »