Anasayfa / Veritabanı

Veritabanı

SQL Trigger Kullanımı

Bir tabloda gerçekleşen Insert, Update veya Delete olaylarını takip etme yeteneğine sahip yapılardır. Mesela bir tablodan bir veri silindiğinde o tablodaki veri, başka bir tabloya aktarılsın. Bir tabloya veri eklendiğinde diğer tabloya da ID değeri eklensin gibi isteklere cevap verebilirler. Trigger işlemleri sanal tablolarda takip edilir. Ekleme işlemlerinizde Inserted tablosu …

Devamı »

XML Flat-File Nedir

XML (Extensible Markup Language), Türkçe’de Genişletilebilir İşaretleme Dili anlamına gelmektedir.XML, HTML gibi hiyerarşik bir işaretleme dilidir.XML’de kullanılan etiketler, HTML’den farklı olarak kişiler tarafından belirlenir. XML, HTML’in de tasarımcısı olan Tim Berners Lee tarafından tasarlanmıştır.Veri saklama ile birlikte farklı sistemler arasında veri alışverişi yapılmasını sağlayan formata sahiptir. Günümüzde birçok yazılım diğer …

Devamı »

SQL İnsert İnto Kullanımı

Insert deyimi, veri tabanına kayıt eklemek için kullandığımız temel SQL komutlarından bir tanesidir. Insert Into deyiminin formatı şu şekildedir: Insert into tablo_adi[(alan isimleri)] values(degerler) Not:Köşeli parantez yazılmasa da olur manasındadır. Insert Into deyiminden sonra ilk olarak kayıt eklemek istediğimiz tablonun adını yazıyoruz. Tablo adından sonra parantez içerisinde tabloda veri eklemek …

Devamı »

Sql Server Having İfadesi

Toplam fonksiyonları ile ilgili bir şart yazılacak ise bu şart where ifadesinden sonra yazılamaz. Having ifadesinden sonra yazmak gerekir. Kütüphane veritabanı ile örnek yapalım. 10 taneden az kitap okuyan öğrencilerin adı , soyadı ve okuduğu kitap sayısı listelensin. [crayon-5b763fb60a30e102538600/] Ekran çıktısı ise; Aynı kitabı bir kaç kez okuyan var mı …

Devamı »

SQL Server Group By İfadesi

Adından da anlaşılacağı üzere GROUP BY ifadesi gruplama yapar.Yani sonuç kümesini bir veya birden fazla kolona göre gruplar. Toplam fonksiyonlarının yanına başka bir alan listelendiğinde mutlaka GROUP BY ifadesi kullanılır.  Kütüphane veritabanı ile örnek verelim.   Her sınıftaki öğrenci sayısını yazdıralım. [crayon-5b763fb60a6f5357186235/]   Çıktı olarak ekrana ;

Devamı »

SQL İLİŞKİLER

İlişkisel veritabanı neredeyse tüm veritabanlarında kullanıldığı için tasarımı ve normalizasyonu önemli bir konu. İyi bir ilişkisel veritabanı tasarımı yapmanın bir çok avantajı vardı. Veritabanın da olabilecek 3 adet ilişki türü vardır.Bunlar : Bire Bir Birden Çoğa Çoktan Çoğa Bire Bir İlişki Türü: Tablodaki anahtar ilişkili tabloda sadece bir tane olabilir.   Yukarıdaki …

Devamı »

SQL Join Kullanımı

Join(Birleştirici), iki ya da daha fazla tabloyu aynı anda sorgulayarak bir sonuç tablosu (result table) oluşturmaya yarar. Örneğin: İki tabloyu birleştirici ile birleştirerek sonuç tablosu oluşturmak istenirse her iki tabloda da aynı olan alanlardan yola çıkılır. Böylece alanları kullanarak istenilen sonuç tablosu oluşturulabilir. Bu birleştiriciler dışında SELECT ifadesini kullanarak iki …

Devamı »

Access Veritabanı Oluşturma

Access Nedir? Access , İlişkisel Veri Tabanı Yönetim Sistemi ile çalışan bir veri tabanı oluşturma programıdır. İlişkisel Veri Tabanı Yönetim Sistemi sisteminde bir veri tabanı dosyasında birden fazla tablo oluşturulabilir ve bu tablolar arasında birbirleriyle ilişki kurulabilir. Kurulan ilişkiler  sayesinde farklı tablolardaki veriler sanki aynı tablodaymış gibi kullanılabilir.   Access Veritabanı …

Devamı »

SQL Server Drop Kullanımı

DROP yapısı ile  alanlar, tablolar ve veritabanları kolaylıkla silinebilir. DELETE yapısı ile karıştırılabilir. Delete yapısında sadece bir tablomuzdaki kayıt veya vereceğimiz kritere göre kayıtları silebilir. Eğer tablomuzu veya veritabanımızı silmek istiyorsak DROP yapısını kullanmamız gerekmektedir. Geri dönüşümü olmadan silmektedir. DROP TABLE Kullanım Biçimi Drop Table yapısı ile veritabanımızdaki tabloyu silebiliriz. [crayon-5b763fb60ae85100914539/] DROP DATABASE Kullanım …

Devamı »

SQL Rastgele Kayıt Seçme

Bu yazımızda SQL’de tablodan rastgele kayıt çekme fonksiyonunu göreceğiz. Tablodan rastgele kayıt çekmek istediğimiz zaman NEWİD( ) fonksiyonunu kullanıyoruz. Çok kolay bir kullanıma sahiptir. NEWİD( ) fonksiyonu kodun en son kısmında kullanılır.   Bu kod örneğinde müşteri tablosundan rastgele 10 kişinin kaydını yazmasını istedik. Programı her çalıştırdığımızda tablodan rastgele 10 …

Devamı »